facebook tracking
Jenni Räsänen

Jenni Räsänen

Asiakaspalvelupäällikkö – Tukipalvelut

Asiakaspalvelupäällikkönä Jenni luotsaa helpdeskin asiakaspalvelutiimiä

Jenni Räsänen työskentelee TietoAkselin Jyväskylän toimipisteessä asiakaspalvelupäällikkönä. Hänen vastuualueelleen kuuluu asiakaspalvelutiimin vetäminen, asiakkaiden ja työntekijöiden teknisten tukipyyntöjen ratkaiseminen, toimintaympäristön ylläpito ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen toimitilaturvallisuuteen sekä tuntikirjausten tekemiseen.

TietoAkselin asiakaspalvelutiimin tehtävät koostuvat helpdeskiin tulevien tukipyyntöjen käsittelystä, uusien asiakkaiden teknisestä haltuunotosta sekä olemassa oleville asiakkaille suoritettavista muutostoimenpiteistä. Tiimi tekee myös hankinnat Jyväskylän toimistotarvikkeiden sekä taukotilan osalta.

Työn suola on jatkuva uuden oppiminen

Jennin pitää virkeänä uuden oppiminen. Helpdeskissä työnkuva on pitkälti ongelmien kartoitusta ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen testausta.

– Innostun siitä, kun löydämme asiakkaalle toimivimman ratkaisun. Lähiesimiehenä pääsen myös ohjaamaan tiimin työtä ja välittämään hyväksi koetut toimintatavat eteenpäin. Näen tiimiläisten osaamisen karttuvan ja he haastavat minua kysymyksillään, mikä puolestaan kehittää omaa osaamistani. Tämä on tiimityötä parhaimmillaan, Jenni kiteyttää.

Työtä tehdään ajoittain kovassakin paineessa ja kiireessä, mutta tiimi tukee toisiaan ja auttaa tiukissa paikoissa. Jenni on myös työssään oppinut, että paineesta huolimatta on parempi toimia rauhassa oikein ja vastuullisesti. Kiire kun altistaa usein virheille.

Hyvä asiakaskokemus yllättää asiakkaan positiivisesti

Helpdeskin asiakaspalvelun kanssa asioivat kohtaavat usein ongelmia, joiden kuvaaminen ja sanoittaminen on vaikeaa. Lähtötilanne on sekava, eikä heillä ole välttämättä tietoa siitä, mikä taho ongelman voisi ratkaista. Viestintätaidot ovatkin erittäin tärkeitä Jennin työssä, sillä kommunikaatio ja oikea tieto on usein nopein ratkaisu tiimin kohtaamiin haasteisiin.

– Jotta voimme ratkaista tukipyynnön, tulee meidän kartoittaa mistä oikeastaan on kyse. Asiat voivat vaikuttaa aluksi monimutkaisilta, mutta oikeiden kysymysten ja yhteistyökumppaneiden avulla ne selkiytyvät nopeasti, Jenni selventää.

Asiakaspalvelutiimin tehtävä on olla se taho, jota asiakkaat voivat lähestyä erilaisissa ongelmissa. Tiimi joko ratkaisee ongelmat itse tai löytää oikean tahon, jonka puoleen kääntyä.

– Positiivisimmat asiakaskokemukset ovat jääneet niistä tapauksista, joissa asiakas hieman epäröiden lähestyy meitä ongelman kanssa ja saamme annettua hänelle kaipaamansa ratkaisun tai ohjeet, Jenni kertoo.

Asiakaspalvelutiimi on työskennellyt viime aikoina asiakkaiden tukena konkreettisesti esimerkiksi tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä neuvoen puhelimitse Suomi.fi -palvelun valtuuspyyntöjen hyväksymisessä.

Innostuvat ja tiedon nälkäiset sopivat TietoAkselille

Jenni toivoo TietoAkselin talouden tekijöiksi henkilöitä, jotka suhtautuvat vastaan tuleviin haasteisiin avoimin mielin ja ottavat ne oppimiskokemuksina, jopa nauttivat niistä.

– Pidän ihmisistä, jotka haluavat tehdä asiat yli odotusten ja miettivät miten hommat voitaisiin hoitaa ”vähän paremmin”. Tiedon nälkä ei ole pahaksi, Jenni toteaa.

Yhteisöllisyyden hän näkee tärkeäksi asiaksi työyhteisössään. Työkavereiden kanssa jaetaan hyvät ja huonot hetket ja myös tulevilta työkavereilta toivotaan panostusta hyvään yhteishenkeen työpaikalla. Helpdeskin työ on tarkkaa, vastuullista ja ajoittain raskastakin, joten huumori ja pieni hulluttelu työtehtävien lomassa toimii hyvänä tapana palautua ja virkistyä.

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta